News and Announcements
Search
Search
Date since
Date to
Latest News
«Ammofos Maksam» aktsiyadorlik jamiyatida atrof muhit qonunchiligi ijrosi holati ustidan nazorat haqida
Mamlakatimizda atrof-muhitni muhofaza qilishni ta’minlash, tabiiy resurslardan oqilona foydalanish, shuningdek, hududlarning sanitariya va ekologik holatini yaxshilash, chiqindilar bilan ishlarni rivojlantirish maqsadida, Davlat ekologiya qo’mitasiga yuklatilgan vazifalarni amalga oshirish doirasida bir qator ishlar olib borilmoqda.
18. 07. 2019
18:52
News
News
Useful resources