Xizmatimizni baholang
Sizga ko‘rsatilgan davlat xizmatida qonun buzilish mavjudmi?
Sizga ko‘rsatilgan davlat xizmatlaridan qoniqdingizmi?
Ko‘rsatilgan davlat xizmatlarini 1 dan 5 gacha baholang
So‘rovingizga qancha muddatda davlat xizmati ko‘rsatildi?
F.I.SH
Номер телефона*
Xabar matni *