14
January
2022
Yovvoyi xdyvonlarni tutishga doir ruxsatnoma berilgan va ruxsatnomadagi ma’lumotlar hamda undirilgan haq miqdorlari (2021 yil 12 oy uchun)